Bilgi Güvenliği Politikamız

Background

RSU Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak ;

  • Kurum içerisinde bilgi güvenliğinin bir yönetim sistemi çerçevesinde ele alındığını,
  • Kurumumuzun faaliyetlerinin, düzenleyici kurumların beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirildiğini,
  • Kurumumuza ait bilgi varlıklarının  kaybolmaya, çalınmaya, zarar görmeye ve yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmeye/erişilmeye karşı korunduğunu , gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlandığını,
  • İş sürekliliğini sağlayabilmek adına  gerekli politika ve planların oluşturulduğunu ,
  • Görevler ayrılığı ilkesi, en az yetki prensibine göre yetkilendirmelerin yapıldığını,
  • Paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak nitelikte çalışmalar yapıldığını,
  • Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin alınabilecek önlemlerin alındığını,
  • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi garanti altına almak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli gelişimini sağlamak için yatırımlar ve çalışmalar yapıldığını

taahhüt etmekteyiz.

 

Yıldız BALATÜRK ERKAN

RSU Yönetim Kurulu Başkanı