KVKK Aydınlatma Metni

Background

RSU Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak” amacıyla düzenlenmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

RSU Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (RSU), veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatı ile KVKK kapsamında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya RSU ile ilişki kuran gerçek kişilerin (veri sahipleri) kişisel verilerini KVKK, alt düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış kararlarına uygun şekilde işlemektedir.

Müşteri ve Tedarikçi Yetkisi KVKK Aydınlatm Metni KVKK kapsamında veri sahiplerinin tüm kişisel verilerinin işlenmesinde kullanılan kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi ve kurumlar ve aktarım amaçları ve veri sahiplerinin haklarına ilişkin bilgilendirme yapmayı hedefler.

RSU tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenen kişisel verilerinizle ilgili talep ve sorularınızı ekteki KVKK Bilgi Talep Formu‘nu doldurarak elden, noter kanalıyla posta ile veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak kep adresimize göndererek yapabilirsiniz.